• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Kawerny solne
  Wodór w paście, powłoce czy pod ziemią?
  Jednym z wyzwań na drodze do szerszego wykorzystania wodoru w przemyśle i transporcie jest jego magazynowanie. Wodór jako najmniejsza na świecie cząsteczka łatwo przenika przez tradycyjne kompozytowe (więcej...)
  12.11.2021
  strona 1 z 1