• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne KEZO

  O kluczowych działaniach i możliwościach rozwoju z Koordynatorem ds. Badawczo-Rozwojowych w Centrum KEZO Panem dr inż. Patrykiem Chaja rozmawia Pani Anna Szóstakiewicz reprezentująca firmę UNIQATE Sp. z o.o.
  • Kiedy oraz w jakim celu powstało KEZO Centrum Badawcze PAN?
  • Czym obecnie zajmuje się KEZO?
  • Jak ARP oraz KEZO mogą współpracować na rzecz rozwoju polskiego przemysłu?
  • Czy takie tematy jako wodór są obecnie w kręgu zainteresowań Centrum w Jabłonnie?


  Odpowiedzi na powyższe pytania można znaleźć w trzecim numerze kwartalnika 3xW Węgiel Wodór Wiedza.

  Redakcja