• Zastosowanie
  • Transport
  • Produkcja
  • Przesył magazynowanie
  • Doliny wodorowe
  • Publikacja 3xW III 2022

    W numerze m.in. : obszerny materiał przygotowany przez Panią Prof. dr hab. inż. Marię Sozańską dotyczący występowaniem wodoru w materiałach oraz materiał dr hab. Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Marcin Sobczyk przedstawia możliwości i wskazówki dotyczące magazynowania wodoru.
    Redakcja