• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Tanie paliwo wodorowe? Naukowcy twierdzą, że to możliwe. Pomoże dobrze znany proces

  Próby opracowania opłacalnego sposobu wytwarzania czystego paliwa wodorowego trwają od dawna. Sama reakcja aluminium i galu znana jest od lat 70. ubiegłego wieku. W poprawie efektywności tego procesu z pomocą przychodzą jednak chemicy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Odkryli metodę wytwarzania nanocząstek aluminium, które rozszczepiają wodę i efektywnie generują paliwo wodorowe.

  Samo aluminium jest wysoce reaktywnym metalem, który może usuwać tlen z cząstek wody i generować wodór. Jego obecność w produktach, które ulegają zamoczeniu, jest też bezpieczna, bo aluminium natychmiast reaguje z powietrzem, tworząc powłokę tlenku glinu, która blokuje dalsze reakcje.

  Dotychczasowe techniki wykorzystywały przede wszystkim bogate w aluminium mieszaniny aluminium i galu, niekiedy bardziej złożone stopy. Zauważono jednak, że produkcja wodoru jest bardziej efektywna przy użyciu kompozytu bogatego w gal. Tempo produkcji wodoru było tak wysokie, że naukowcy uznali, że musi być coś zasadniczo innego w tym stopie.

  Chemicy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz zauważyli, że dzięki użyciu kompozytu galu i aluminium powstają nanocząsteczki, szybko reagujące z wodą, przy czym powstają duże ilości wodoru. Co ważne bez dodatkowego wkładu energetycznego.

  ga+al

  Według naukowców tworzenie się nanocząstek aluminium może odpowiadać za zwiększoną produkcję wodoru. Badacze wykazali powstawanie nanocząstek aluminium w kompozycie gal-aluminium w proporcji 3:1. Taka proporcja okazała się optymalną wartością dla produkcji wodoru.

  Samo aluminium można uzyskać z łatwo dostępnych źródeł, m.in. zużytej folii lub puszek.

  Redakcja