• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

  VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza odbędzie się w dniach 12–13 września 2022 r. w Rzeszowie.

  Z informacji prasowej opublikowanej w dniu 31.08.2022 r. możemy się dowiedzieć, iż

  Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Utworzenie płaszczyzny do przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

  Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

  Głównymi zagadnieniami konferencji będą m.in.:

  • ocena bezpieczeństwa energetycznego państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej
  • analiza zmian zachodzących w globalnej polityce energetycznej na skutek wojny w Ukrainie
  • transformacja energetyczna
  • energetyka jądrowa uwzględniająca małe reaktory SMR
  • wodór
  • energetyka wiatrowa
  • niskoemisyjne źródłach produkcji energii.

  Wśród wielu prelegentów można wskazać m.in.:

  • Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii - Ireneusz Zyska
  • Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - Małgorzata Jarosińska-Jedynak
  • Wiceminister Sprawiedliwości - dr hab. Marcin Warchoł
  • Wiceminister Aktywów Państwowych - Karol Rabenda
  • były Minister Klimatu i Środowiska - dr Michał Kurtyka
  • Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - dr Piotr Naimski
  • Prezes ML System - Dawid Cycoń
  • Prezes Gas-Trading - Tymoteusz Pruchnik
  • Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej - Zbigniew Gryglas

  Obecni będą również przedstawiciele sektora naukowego i eksperckiego m.in.:

  • dr hab. Leszek Jesień, prof. CC
  • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
  • dr hab. Jacek Reginia-Zacharski
  • dr hab. Agnieszka Legucka
  • prof. AFiB Vistula; dr inż. Karol Wawrzyniak.

  Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Konferencji: www.instytutpe.pl/konferencja2022 na której można znaleźć pełnie informacje dotyczące konferencji.


  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2022/formularz-zgloszeniowy


  Redakcja