• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Instalacje wodorowe i OZE na pogórniczych terenach

  Są pomysły na restrukturyzację terenów po byłych górnośląskich kopalniach. Spółka Restrukturyzacji Kopalń przedstawiła je podczas spotkania z parlamentarzystami. Na zdegradowanych obszarach pojawią się m.in. panele fotowoltaiczne czy instalacje do produkcji wodoru, a wody kopalniane mogą zostać wykorzystane w elektrowniach szczytowo-pompowych.

  4 marca w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń miało miejsce spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, podczas którego omawiano jakie technologie zastosować w miejscach po byłych kopalniach oraz w jaki sposób je wykorzystać. SRK planuje pójść w stronę odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych projektów wodorowych.

  Posiedzenie miało na celu przedstawienie koncepcji działalności Spółki w perspektywie najbliższych lat, w zakresie wykorzystania majątku i posiadanego potencjału oraz nadania impulsu rozwojowego gospodarce. Zgodnie ze strategią rozwojową SRK SA poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Nadmiar wyprodukowanej energii może być użyty do produkcji wodoru, który można wykorzystać do jej ponownego wyprodukowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania energetycznego – poinformowało SRK.

  strzałka 3 w lewo

  Jednym z pomysłów, który zaprezentował Andrzej Morawski, kierownik działu energomechanicznego oddziału SRK Boże Dary – Mysłowice-Wesoła 1, jest spożytkowanie energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne lub turbiny aerodynamiczne zamontowane na terenach należących do SRK. Takie działanie spowoduje stopniowe odejście od paliw kopalnych i ograniczy emisję gazów do atmosfery.

  Andrzej Chmiela, kierownik działu ds. innowacji technologicznych, przedstawił nowoczesne sposoby na zgazowanie odpadów komunalnych z wydzieleniem niskoemisyjnego wodoru, a także produkcję wodoru poprzez elektrolizę i magazynowanie go.

  Z kolei Marcin Węglarz, pełnomocnik zarządu ds. zagospodarowania wód kopalnianych, opisał plany Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.

  – Oddział Spółki, jakim jest Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, odpompowuje rocznie około 90 mln m3 wody. Zapewnia w ten sposób bezpieczną eksploatację węgla we wciąż fedrujących kopalniach. Spółka planuje zagospodarowanie pozyskiwanej wody poprzez jej uzdatnianie lub wykorzystanie jako źródła zasilania elektrowni szczytowo-pompowych, pomp ciepła oraz bezpośrednie wykorzystanie do ogrzewania pomieszczeń. Wody kopalniane z pompowni, można będzie wykorzystać jako alternatywne dla obecnych ujęć wody, a także jako strategiczno-awaryjne ujęcia na wypadek zdarzeń kryzysowych. Dysponowanie takimi dodatkowymi ujęciami jest zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia – wyjaśnia SRK.

  Takie działania spowodują zmniejszenie kosztów pompowania wód, ochronę ich zasobów oraz ochronę środowiska.

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń poinformowała posłów, że posiada już gotowe projekty obecnych terenów do wykonania powyższych inicjatyw. Potrzebuje już tylko zmian w systemie prawnym, żeby móc nie tylko likwidować nieczynne kopalnie, ale jednocześnie przekształcać je w miejsca przyjazne dla środowiska.

  – Na zakończenie spotkania jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż każde z powyższych działań przyniesie wymierne efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, a wspomniane inicjatywy przyczynią się do pobudzenia gospodarki, stworzenia nowych miejsc pracy i sprzyjać będą ochronie środowiska – informuje SRK.

  Źródło: SRK/cire.pl

  Redakcja