• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Unia Europejska dofinansuje nowoczesne technologie wodorowe

  Produkcja i magazynowanie wodoru to przyszłość nie tylko energetyki, ale również budownictwa, transportu czy przemysłu. To szansa na zastąpienie węgla czystym wodorem i dążenie do gospodarki niskoemisyjnej, a także neutralności klimatycznej. Dlatego Unia Europejska postanowiła udzielić wsparcia finansowego wszystkim pracującym nad nowymi technologiami wodorowymi.

  Aż 300 milionów euro dla badaczy zajmujących się możliwościami wykorzystania wodoru w różnych sektorach gospodarki przekaże Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru. Jego coraz większa rola, jaką odgrywa obecnie sprawiła, że Komisja Europejska w ubiegłym roku zmieniła nazwę inicjatywy z „wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych” na obecnie obowiązującą, czyli „partnerstwo na rzecz czystego wodoru” (Clean Hydrogen Partnership). W jego skład wchodzą Komisja Europejska, stowarzyszenie ogniw paliwowych i wodorowych Hydrogen Europe oraz środowisko badawcze Hydrogen Europe Research.

  Nowe partnerstwo opiera się na wieloletniej współpracy i przenosi ją na nowy poziom. To wielki krok naprzód w kierunku przeniesienia innowacyjnych technologii z laboratoriów do fabryk, a ostatecznie do europejskich przedsiębiorstw i konsumentów – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, podczas inauguracji inicjatywy.

  UE

  Do tej pory europejska strategia dotycząca wodoru nie uwzględniała, na przykład, transportu, budownictwa czy energetyki, twierdząc, że są to obszary, w których trudno zrezygnować z węgla. Skupiała się zatem wyłącznie na przemyśle ciężkim, czyli wytwórczości chemicznej i hutnictwie. Teraz zaczyna rozprzestrzeniać się na coraz więcej dziedzin, dzięki czemu szybciej będzie możliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie.

  1 marca publiczno-prywatne Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru rozpoczęło pierwszy nabór wniosków w ramach strategicznego programu badań obejmującego 41 tematów badawczych, od produkcji odnawialnego wodoru, po magazynowanie, dystrybucję i transport.

  Na projekty, na które teraz ogłoszono nabór, przeznaczono aż 300 mln euro z miliarda ze środków publicznych, jakimi dysponuje Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru. Do tego dojdzie co najmniej 600 mln euro ze środków prywatnych

  René Schutte, dyrektor HyNorth, firmy należącej do holenderskiej spółki gazowej Gasunie

  Dużą trudność w nowych technologiach, w których wykorzystywany jest wodór, sprawia jego transport oraz magazynowanie. Dlatego postanowiono poświęcić aż jedenaście stref badawczych odnośnie tych zagadnień, między innymi, lokalizowanie nieszczelności w przyszłych sieciach wodorowych. Reszta kwoty pochodzącej z programu zostanie podzielona na projekty dotyczące transportu, energetyki, ciepłownictwa, a także dolin wodorowych, które są uznawane za fundamentalne dla postępu gospodarki wodorowej.

  – Uważamy, że doliny stanowią ważny element z punktu widzenia technologii wodorowych, dlatego skupiamy się również na nich. Naszym celem jest uruchomienie co najmniej pięciu innowacyjnych dolin wodorowych. Mamy już setki chętnych do wsparcia tej inicjatywy. Na projekty związane z dolinami przeznaczone zostało 10 proc. budżetu programu, a więc naszym zdaniem sporo. Aby pokazać to bardziej obrazowo, można powiedzieć, że według naszych szacunków dofinansowanie w wysokości 25 mln euro przyniesie inwestycje na kwotę 75 mln euro – wyjaśnił René Schutte.

  Źródło: euractiv.pl

  Redakcja