• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Projekt BalticSeaH2

  Pomiędzy Finlandią i Estonią rozpoczyna się właśnie Projekt BalticSeaH2, którego jesteśmy częścią. Projekt Doliny Wodorowej tworzy obszerną, transgraniczną dolinę wokół Morza Bałtyckiego. Główna dolina znajduje się między południową Finlandią a Estonią. BalticSeaH2 buduje pierwszą znaczącą, transgraniczną dolinę wodorową w Europie. Celem jest stworzenie zintegrowanej gospodarki wodorowej wokół Morza Bałtyckiego, umożliwienie samowystarczalności energetycznej i minimalizacja emisji dwutlenku węgla z różnych branż.

  Projekt obejmuje 40 partnerów z dziewięciu krajów obszaru Morza Bałtyckiego, w tym Dolnośląską Dolinę Wodorową. Połączenie lokalnych obszarów w szerszą dolinę wspiera tworzenie prawdziwie zintegrowanej, międzyregionalnej gospodarki wodorowej, czego dotychczas nie osiągnięto w takiej skali w Europie. Obszar między Finlandią i Estonią jest optymalnym miejscem dla transgranicznego rynku wodorowego. Potrzebna infrastruktura – gazociągi, sieci elektryczne i aktywny ruch morski – już istnieje w Zatoce Fińskiej.

  Projekt będzie również wspierał redukcję emisji dwutlenku węgla z istniejącego ruchu morskiego. Ponadto, Gasgrid Finland już przygotowuje infrastrukturę wodorową: Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, Baltic Sea Hydrogen Collector i Nordic Hydrogen Route umożliwiają silny rozwój gospodarki wodorowej i rynków wodoru w regionie Morza Bałtyckiego.

  Projekt BalticSeaH2 umożliwia przeprowadzenie 25 demonstracji i inwestycji, prezentujących różne sektory gospodarki wodorowej, o łącznej wartości ponad 4000 milionów euro. Potencjał produkcyjny wodoru osiągnie 100 000 ton rocznie do końca projektu. Wodór i jego pochodne mogą być wykorzystywane lub sprzedawane przez różne branże zaangażowane w projekt.

  ABB, na przykład, opracowuje i demonstruje rozwiązania paliwowe o mocy megawatowej umożliwiające transport morski bez emisji wspólnie z partnerami. Kolejnym kluczowym celem w ABB jest optymalizacja współdziałania między różnymi sektorami doliny wodorowej i całym łańcuchem wartości przy użyciu platform cyfrowych.

  Fińska firma energetyczna Helen planuje produkcję zielonego wodoru za pomocą elektrolizera PEM. Pierwsza instalacja pilotażowa powinna działać do 2024 roku i służyć głównie transportowi ciężkiemu. Wodór może również być dostarczany w kontenerach do potrzeb przemysłu. Zakład zmniejsza emisję dwutlenku węgla w ruchu drogowym i produkcji ciepła miejskiego o 400 000 ton w ciągu 20-letniego cyklu życia zakładu.

  Dzięki pilotażowemu projektowi produkcji wodoru, Helen może zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do szeroko zakrojonej produkcji Power-to-X. Finlandia ambitnie dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2035 roku, wspierana przez ich znaczący potencjał w zakresie energii wiatrowej. Produkcja i rafinacja czystego wodoru do użytku przemysłowego, transportowego i wytwarzanie nowych produktów tworzy nowe możliwości eksportu.

  Projekt BalticSeaH2 ma warunki do stworzenia dynamicznie rosnącego rynku czystego wodoru, aby przyspieszyć rozwój gospodarki wodorowej w regionie Morza Bałtyckiego i całej Europie. Projekt rozpoczyna się na początku czerwca i trwa będzie pięć lat. W skład konsorcjum wchodzi aż 40 partnerów z dziewięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Niemiec, Danii, Norwegii i Szwecji. Projekt i konsorcjum zostały przygotowane przez fińską organizację CLIC Innovation, która jest również koordynatorem projektu.

  Gasgrid Finland pełni rolę współkoordynatora współpracy w projekcie. Całkowity wolumen projektu wynosi 33 miliony euro, z czego 25 milionów pochodzi z funduszy UE.

  Partnerstwo Clean Hydrogen wspiera projekty europejskich dolin wodorowych z funduszami RePowerEU od Komisji Europejskiej.

  Redakcja