• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Regulacje prawne
  Rząd szykuje regulacje dotyczące wymagań technicznych dla stacji wodoru
  Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 1 lutego 2022 r. skierował do konsultacji publicznych projekt (więcej...)
  18.03.2022
  Konstytucja wodorowa – nowy pakiet legislacyjny
  Pod koniec ubiegłego roku Polska oficjalnie przyjęła strategię wodorową, a przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu wspólnie podpisali sektorowe porozumienie wodorowe. W tym roku rząd ma (więcej...)
  08.02.2022
  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru przekazany do konsultacji
  Od 1 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru. Dokument był (więcej...)
  02.02.2022
  Wodór w paście, powłoce czy pod ziemią?
  Jednym z wyzwań na drodze do szerszego wykorzystania wodoru w przemyśle i transporcie jest jego magazynowanie. Wodór jako najmniejsza na świecie cząsteczka łatwo przenika przez tradycyjne kompozytowe (więcej...)
  12.11.2021
  Regulacje prawne dotyczące wdrażania wodoru w Polsce
  Wdrożenie nowej technologii wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska i regulacji prawnych, aby zmiany mogły zachodzić w sposób płynny. W Polsce podstawowym aktem założycielskim gospodarki opartej (więcej...)
  12.11.2021
  Wodór finansowanie
  Na projekty wodorowe można uzyskać dofinansowanie zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. W niniejszym zestawieniu można znaleźć listę dostępnych programów wraz z krótkimi opisami i linkami (więcej...)
  05.11.2021
  strona 1 z 1