• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Regulacje prawne
  Nowelizacja ustawy usprawniającej finansowanie inwestycji w części pożyczkowej KPO
  15 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która umożliwia rozliczanie w euro inwestycji związanych z budową morskich farm wiatrowych, finansowanych z części pożyczkowej Krajowego Planu (więcej...)
  16.05.2024
  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium
  23 sierpnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dotyczący metod badania jakości wodoru przez akredytowane (więcej...)
  29.08.2022
  Rząd szykuje regulacje dotyczące wymagań technicznych dla stacji wodoru
  Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 1 lutego 2022 r. skierował do konsultacji publicznych projekt (więcej...)
  18.03.2022
  Konstytucja wodorowa – nowy pakiet legislacyjny
  Pod koniec ubiegłego roku Polska oficjalnie przyjęła strategię wodorową, a przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu wspólnie podpisali sektorowe porozumienie wodorowe. W tym roku rząd ma (więcej...)
  08.02.2022
  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru przekazany do konsultacji
  Od 1 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru. Dokument był (więcej...)
  02.02.2022
  Regulacje prawne dotyczące wdrażania wodoru w Polsce
  Wdrożenie nowej technologii wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska i regulacji prawnych, aby zmiany mogły zachodzić w sposób płynny. W Polsce podstawowym aktem założycielskim gospodarki opartej (więcej...)
  12.11.2021
  Wodór finansowanie
  Na projekty wodorowe można uzyskać dofinansowanie zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. W niniejszym zestawieniu można znaleźć listę dostępnych programów wraz z krótkimi opisami i linkami (więcej...)
  05.11.2021
  Nowy Zielony Ład – wodorowa ścieżka do neutralności klimatycznej
  Przed Unią Europejską stoi ambitne zadanie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. By zrealizować ten cel niezbędne są znaczne nakłady finansowe, ale i odważne (więcej...)
  08.10.2021
  strona 1 z 1