• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Regulacje prawne
  EUR 2.4 billion for Silesia and western Lesser Poland (Małopolska)
  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wszystkie pięć polskich programów operacyjnych wraz z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji (Territorial Just Transition Plans -TJTP). TJTP o wartości (więcej...)
  Przyjęty pakiet dotyczący unijnego rynku gazu i wodoru
  Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe rozporządzenie i dyrektywę dotyczące wspólnego rynku gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru, reformując istniejące prawodawstwo UE w tej dziedzinie. Celem (więcej...)
  22.05.2024
  Międzyresortowy Zespół do spraw Zielonych Zamówień Publicznych
  6 maja 2024 r. ukazało się Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie tworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych, który będzie koordynował sprawy związane z (więcej...)
  10.05.2024
  Projekt ustawy dotyczący zmiany prawa wodorowego
  Udostępniony został projekt ustawy dotyczącej rynku wodoru, wprowadzający operatorów, w tym operatorów systemu przesyłowego, dystrybucyjnego i magazynowania wodoru, których obowiązki będą (więcej...)
  09.05.2024
  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego
  Projekt określa wymagania w zakresie wykonywania pomiarów wodoru, sposobu rejestracji i wyników wodoru odnawialnego, miejsc dokonywania pomiarów oraz przedstawia wzór do przeliczania wodoru (więcej...)
  27.07.2023
  Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu
  UE chce użyć czystego wodoru w celu stopniowej dekarbonizacji różnych sektorów. Może ona zostać zrealizowana dzięki zainstalowaniu do 2024 r. elektrolizerów zasilanych energią ze źródeł odnawialnych (więcej...)
  06.04.2023
  Czym jest wodór odnawialny w UE?
  Komisja Europejska zaproponowała szczegółowe przepisy określające, czym jest wodór odnawialny w UE, przyjmując dwa akty delegowane wymagane na mocy dyrektywy w sprawie energii (więcej...)
  04.04.2023
  Konferencja Stron Porozumienia sektora na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
  7 grudnia 2022 r. w Hotelu Radisson Collection w Warszawie odbyła się konferencja Stron Polskiego Sektorowego Porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, poświęcona podsumowaniu bieżącego (więcej...)
  14.12.2022
  2,4 mld euro dla Śląska i zachodniej Małopolski
  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wszystkie pięć polskich programów operacyjnych wraz z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji (Territorial Just Transition Plans -TJTP). TJTP o wartości (więcej...)
  06.12.2022
  Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  Pojawiły się pierwsze uwagi do Projektu (więcej...)
  25.11.2022
  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
  W dniu 21 października 2022 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji (więcej...)
  14.11.2022
  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który swoim zakresem ma wdrożyć podstawowe pojęć do (więcej...)
  25.10.2022
  strona 1 z 2