• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Regulacje prawne
  EUR 2.4 billion for Silesia and western Lesser Poland (Małopolska)
  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wszystkie pięć polskich programów operacyjnych wraz z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji (Territorial Just Transition Plans -TJTP). TJTP o wartości (więcej...)
  Konferencja Stron Porozumienia sektora na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
  7 grudnia 2022 r. w Hotelu Radisson Collection w Warszawie odbyła się konferencja Stron Polskiego Sektorowego Porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, poświęcona podsumowaniu bieżącego (więcej...)
  14.12.2022
  2,4 mld euro dla Śląska i zachodniej Małopolski
  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wszystkie pięć polskich programów operacyjnych wraz z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji (Territorial Just Transition Plans -TJTP). TJTP o wartości (więcej...)
  06.12.2022
  Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  Pojawiły się pierwsze uwagi do Projektu (więcej...)
  25.11.2022
  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
  W dniu 21 października 2022 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji (więcej...)
  14.11.2022
  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który swoim zakresem ma wdrożyć podstawowe pojęć do (więcej...)
  25.10.2022
  Ruszyły prace związane z realizacją celów Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce
  Z początkiem lipca br. rozpoczęły się prace Grup Roboczych związane z realizacją postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej zawartego w dniu 14 października 2021 (więcej...)
  23.08.2022
  Rząd szykuje regulacje dotyczące wymagań technicznych dla stacji wodoru
  Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 1 lutego 2022 r. skierował do konsultacji publicznych projekt (więcej...)
  18.03.2022
  Konstytucja wodorowa – nowy pakiet legislacyjny
  Pod koniec ubiegłego roku Polska oficjalnie przyjęła strategię wodorową, a przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu wspólnie podpisali sektorowe porozumienie wodorowe. W tym roku rząd ma (więcej...)
  08.02.2022
  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru przekazany do konsultacji
  Od 1 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru. Dokument był (więcej...)
  02.02.2022
  Regulacje prawne dotyczące wdrażania wodoru w Polsce
  Wdrożenie nowej technologii wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska i regulacji prawnych, aby zmiany mogły zachodzić w sposób płynny. W Polsce podstawowym aktem założycielskim gospodarki opartej (więcej...)
  12.11.2021
  Wodór finansowanie
  Na projekty wodorowe można uzyskać dofinansowanie zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. W niniejszym zestawieniu można znaleźć listę dostępnych programów wraz z krótkimi opisami i linkami (więcej...)
  05.11.2021
  strona 1 z 1