• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Certyfikacja
  Wodór i jego certyfikacja
  Szerokie zastosowanie wodoru to szansa na dekarbonizację gospodarki Polski pod warunkiem przejścia na nisko oraz zeroemisyjne technologie produkcji wodoru. W procesie tym kluczowe znaczenie będzie (więcej...)
  12.11.2021
  strona 1 z 1