• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Certyfikacja
  Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na lata 2023-2030
  Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na lata 2022-2030 opracowana przez wybitnych specjalistów z Sieci badawczej Łukasiewicz jest odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją (więcej...)
  18.06.2024
  Wodór i jego certyfikacja
  Szerokie zastosowanie wodoru to szansa na dekarbonizację gospodarki Polski pod warunkiem przejścia na nisko oraz zeroemisyjne technologie produkcji wodoru. W procesie tym kluczowe znaczenie będzie (więcej...)
  12.11.2021
  strona 1 z 1