• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Przesył siecią gazową
  PSG posiada pierwszy w Polsce gazociąg do przesyłu wodoru
  Instytut Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego wydał Polskiej Spółce Gazownictwa certyfikat w zakresie przesyłu gazu ziemnego z domieszką wodoru dla nowo wybudowanego gazociągu Jelenia (więcej...)
  16.05.2024
  Gazociąg wodorowy z Norwegii do Niemiec?
  W związku z obecną sytuacją w Europie pojawił się pomysł, by wybudować wodociąg wodorowy z Norwegii do Niemiec. Rozmowy na ten temat prowadzili Robert Habeck, niemiecki minister gospodarki i (więcej...)
  08.04.2022
  Sieci gazowe mogą posłużyć do przesyłu wodoru
  Wodór może być transportowany na duże odległości za pomocą gazociągów. Podczas gdy technologie transportu wodoru w zbiornikach ciśnieniowych są już dobrze rozwinięte, to przesył wodoru gazociągami z (więcej...)
  01.12.2021
  Wodór w ciepłownictwie
  Wodór może odegrać istotną rolę w transformacji przemysłu energetycznego, w tym ciepłownictwa. Strategia Unii Europejskiej jasno wytycza kierunek: Stary Kontynent ma osiągnąć całkowitą neutralność (więcej...)
  12.11.2021
  Rurą, tirem czy zamrożony? Jak transportować wodór
  Transformacja energetyczna w kierunku gospodarki opartej na wodorze wymaga stworzenia całego łańcucha logistycznego. Od produkcji wodoru – docelowo z odnawialnych źródeł energii aż po dystrybucję. (więcej...)
  12.11.2021
  strona 1 z 1