• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa
  Nabór Członków Wspierających
  W dniu 26 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, podczas którego ustalono wysokość składek członkowskich na rok (więcej...)
  10.10.2022
  Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
  Powołane w Katowicach Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa w dniu 12 lipca br. otrzymało długo oczekiwany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa (więcej...)
  15.07.2022
  Powstała Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa
  31 stycznia 2022 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została powołana Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ireneusz Zyska (więcej...)
  02.02.2022
  strona 1 z 1