• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Polityka prywatności

  I. Wprowadzenie

  Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o zasadach i podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o przysługujących Państwu prawach.

  II. Kiedy Polityka prywatności ma zastosowanie?

  Polityka prywatności ma zastosowanie w sytuacji korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.h2poland.eu. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe osoby odwiedzającej stronę, jak i osób, które kontaktują się z nami i podają swoje dane za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronie. Przedstawiając Państwu Politykę prywatności pragniemy zrealizować nasze obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach.

  III. Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osób, które odwiedzają i korzystają ze strony www.h2poland.eu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000037957, NIP: 5260300204, REGON: 006746410 (dalej „ARP”). Z ARP można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

  IV. Punkt kontaktowy

  ARP wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12 Centrum Bankowo Finansowe - wejście „C” 00-400 Warszawa.

  V. Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

  Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

  Jednocześnie pragniemy zapewnić, że przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego przepisy prawa.

  1. Przetwarzanie danych dotyczących osób odwiedzających stronę www.h2poland.eu

  1.1. Informacje ogólne

  Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową www.h2poland.eu lub korzystające z jej funkcjonalności mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują. Zapewniamy przy tym, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

  1.2. Pliki logowania

  Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie następujących danych:

  1) informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

  2) system operacyjny użytkownika,

  3) adres IP użytkownika,

  4) data i godzina wywołania strony,

  5) strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową (tzw. referrer),

  6) strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

  Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

  Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.

  1.3. Cookies

  W ograniczonym zakresie możemy zbierać Państwa dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ARP.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, np. przy wykorzystaniu narzędzi Google Analytics;

  3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:

  1) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

  2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

  3) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

  4) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  ARP informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ARP reklamodawców oraz partnerów.

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

  2. Przetwarzanie danych dotyczących osób kontaktujących się z ARP w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług

  Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o Dolinach Wodorowych lub podzielenia się z nami uwagami zbieramy między innymi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail lub numer telefonu, treść wiadomości.

  Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

  Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

  3. Przetwarzanie danych dotyczących osób subskrybujących newsletter

  W razie zapisania się do naszego newslettera, przechowujemy również Państwa dane, obejmujące imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu informowania o aktualnych projektach i inicjatywach związanych z Dolinami Wodorowymi. Subskrypcję można wycofać klikając w okno „Nie chcę otrzymywać newslettera” zamieszczone w kierowanych przez nas wiadomościach e-mail.

  VI. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych dotyczących osób odwiedzających stronę internetową www.h2poland.eu prowadzoną przez ARP, opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promocji projektu Dolin Wodorowych przez ARP oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa strony.

  VII. Okres przetwarzania danych

  Czas, przez jaki możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od naszego prawnie uzasadnionego interesu. Okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. zakończenie wydawania newslettera, udzielenie odpowiedzi, przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

  VIII. Odbiorcy danych

  1. Państwa dane osobowe Możemy przekazywać firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązującego prawa albo jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub procesu sądowego.
  2. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy mogą być:

  1) podmioty świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy oraz usługi hostingowe – takim podmiotem jest ARP Informatyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jako spółka zależna dostarcza nam kompleksowe usługi w obszarze IT;

  2) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

  1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  IX. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ARP jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
  2. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;

  2) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

  3) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

  4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  X. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

  Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 20.12.2021r.