• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Badania i rozwój
  Polskie ogniwo wodorowe – jakie są perspektywy?
  Jednym z najbardziej obiecujących obszarów dla zastosowania wodoru jest transport. Dotychczasowe rozwiązania np. bateryjne mają swoje ograniczenia, zwłaszcza w przypadku transportu ciężkiego, (więcej...)
  25.11.2021
  Wodór w ciepłownictwie
  Wodór może odegrać istotną rolę w transformacji przemysłu energetycznego, w tym ciepłownictwa. Strategia Unii Europejskiej jasno wytycza kierunek: Stary Kontynent ma osiągnąć całkowitą neutralność (więcej...)
  12.11.2021
  Rurą, tirem czy zamrożony? Jak transportować wodór
  Transformacja energetyczna w kierunku gospodarki opartej na wodorze wymaga stworzenia całego łańcucha logistycznego. Od produkcji wodoru – docelowo z odnawialnych źródeł energii aż po dystrybucję. (więcej...)
  12.11.2021
  Wodór w paście, powłoce czy pod ziemią?
  Jednym z wyzwań na drodze do szerszego wykorzystania wodoru w przemyśle i transporcie jest jego magazynowanie. Wodór jako najmniejsza na świecie cząsteczka łatwo przenika przez tradycyjne kompozytowe (więcej...)
  12.11.2021
  Wodór – ekologiczny i ekonomiczny
  Początkowa faza wdrożenia nowoczesnej technologii wiąże się zazwyczaj z dość znacznymi kosztami z uwagi na brak instrumentów skalowania innowacji. Jednak z analiz Zespołu Doradców Gospodarczych TOR (więcej...)
  12.11.2021
  Czy jesteśmy u progu polskiej innowacji w branży motoryzacyjnej?
  Wśród firm aktywnych w dziedzinie rozwoju technologii wodorowej na razie dominują w Polsce duzi gracze o ambicjach międzynarodowych jak PKN Orlen czy Pesa Bydgoszcz. Jednak Ampere Life, startup (więcej...)
  05.11.2021
  strona 1 z 1