• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • O nas

  W ramach działań na rzecz promowania rozwoju rozwiązań niskoemisyjnych, w tym zagadnień wodorowych, rozpoczęto prace nad budową portalu wodorowego jako narzędzia do komunikacji wiedzy o zagadnieniach wodorowych.  Instrument ten będzie dwukierunkowy, skierowany do szerokiego grona interesariuszy polskich oraz zagranicznych. Portal jest dostępny pod adresem www.h2poland.eu

  Według koncepcji portal ma głównie charakter popularyzacyjny oraz edukacyjny w zakresie gospodarki wodorowej w Polsce i na świecie. Portal ma mieć także wymiar konkretny, a więc wkład w zmiany zachodzące w europejskiej i globalnej sieci powiązań w szeregu gałęzi przemysłu.

  Mając na uwadze obecnie zachodzące przemiany polegające na odchodzeniu od paliw konwencjonalnych, na portalu wodorowym prezentowane są informacje dotyczące całego łańcucha wartości: transportu, produkcji, przesyłu, magazynowania i zastosowania wodoru. Portal ma również na celu upowszechnienie potencjału technologicznego, naukowego i badawczego innowacyjnych technologii wodorowych, tj. zawiera także informacje o:

  • firmach biorących udział w łańcuchu wartości,
  • inicjatywach tematycznych (doliny wodorowe, klastry),
  • statystykach,
  • aktualnościach, aktach prawnych, opracowań, raportów, możliwych form dofinansowań i konkursów, itp.

  Ambicją twórców portalu jest udostępnianie publikacji, które spopularyzują interesariuszom takie zagadnienia jak m.in. nowoczesne technologie generowania wodoru, procesy badawcze oraz aktualny stan wiedzy z zakresu prawodawstwa.

  Portal prezentuje informacje branżowe, ale także jest miejscem dyskusji o wodorze, gdzie publikowane są wystąpienia czy wywiady. Na portalu będą pojawiać się informacje z bieżącego monitorowania tematyki wykorzystania wodoru pod kątem przekazów w mediach, prac legislacyjnych czy rozwoju rynku oraz z wyszukiwania ważnych tematów do omówienia na Portalu.

  Prace nad portalem zaczęły się w ostatnim kwartale 2021 r. i skupione były na opracowaniu zakresu prezentowanych informacji, oprogramowaniu układu graficznego Portalu wraz z infografikami. Kolejnym krokiem jest wyszukanie najaktualniejszych informacji i opracowanie treści do publikacji na portalu.

  Portal został oddany do użytkowania w grudniu 2021 r. Wierzymy, że portal skutecznie przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a w konsekwencji wesprze otoczenie biznesowe w trudnym procesie dekarbonizacji gospodarki.