• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Wielkopolska
  H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie
  Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska i zapobieganiem narastającemu kryzysowi klimatycznemu powodują, że kwestia dekarbonizacji przemysłu stała się (więcej...)
  08.04.2024
  Przystąpienia Filaru Regionalnego do Hydrogen Europe
  Województwo Wielkopolskie prowadzi obecnie procedurę dołączenia do Filaru Regionalnego do Hydrogen Europe, którego celami jest są m.in. ułatwianie tworzenia projektów finansowanych przez UE, (więcej...)
  23.10.2023
  Otrzymanie Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego został we wrześniu 2023 r. beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz (więcej...)
  23.10.2023
  Przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do partnerstwa Dolin Wodorowych (The European Hydrogen Valleys S3 Partnership)
  12 kwietnia 2022 r. Województwo Wielkopolskie dołączyło do partnerstwa S3, którego najważniejszymi celami są m.in.: komercjalizacja i rozwój gotowości technologicznej aplikacji wodorowych, (więcej...)
  23.10.2023
  Specjalistyczne doradztwo i audyty wodorowe dla 20 MŚP z Wielkopolski (projekt Gospodarna H2Wielkopolska)
  Wyselekcjonowane w drodze konkursu firmy w 2021 i 2022 r. otrzymały wsparcie doradcze w obszarze dostosowania produktów/usług lub zmiany modelu biznesowego do działalności w ramach łańcucha dostaw i (więcej...)
  23.10.2023
  Szkoła Wodorowa (projekt BSW-H2)
  Inicjatywa „Szkoła Wodorowa” ma za zadanie rozpowszechnienie informacji o wykorzystaniu wodoru, technologii wodorowych i możliwości społeczno-gospodarczych związanych z ich zastosowaniem, wpływie (więcej...)
  23.10.2023
  Cykl imprez promujących wykorzystanie technologii wodorowych (projekt BSW-H2)
  Najważniejszymi celami wydarzeń jest podniesienie świadomości mieszkańców Wielkopolski w zakresie wykorzystania technologii wodorowych oraz stworzenie możliwości współpracy między regionalnymi (więcej...)
  23.10.2023
  Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 (projekt BSW-H2)
  Strategia jest analizą potencjału i możliwości rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce do 2030 roku. Dokument wskaże wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele w horyzoncie (więcej...)
  23.10.2023
  Wielkopolska Platforma Wodorowa (projekt BSW-H2)
  Wielkopolska Platforma Wodorowa, utworzona w grudniu 2019 r., jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki nisko i zeroemisyjnej, (więcej...)
  23.10.2023
  Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi był gospodarzem targów H2POLAND, które odbyły się w latach 2022 i 2023 r. w Poznaniu. Wydarzenie było platformą (więcej...)
  23.10.2023
  Wielkopolska Dolina Wodorowa
  5 lipca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Inicjatywa potwierdza (więcej...)
  23.10.2023
  strona 1 z 1