• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru przekazany do konsultacji

  Od 1 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru. Dokument był przedmiotem pre-konsultacji z Urzędem Dozoru Technicznego oraz Transportowym Dozorem Technicznym, a obecnie został przekazany do dalszych konsultacji.

  Zgodnie z przyjętą Polską Strategią Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 w Polsce w najbliższych czterech latach mają powstać 32 stacje wodoru. Konieczne jest więc nie tylko uregulowanie kwestii dotyczących eksploatacji, modernizacji i naprawy stacji wodoru, również tych mobilnych, ale także obowiązków operatorów tych stacji w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.

  Z projektem rozporządzenia oraz przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się na stronie:

  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356050/katalog/12851702#12851702

  Redakcja