• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Spotkanie w ramach programu START

  Dolnośląska Dolina Wodorowa aktywnie uczestniczy w życiu regionu i swoich członków. W dniu 27 lipca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu START w Boguszowie Gorcach. Celem warsztatu było opracowanie Teorii Zmiany dla podregionu Wałbrzych oraz usprawnienie związku istniejącej listy projektów z celami rozwoju.

  W trakcie spotkania opracowano ścieżkę dla wybranych projektów, które będą wspierane w ramach pomocy START. Dla każdego z wybranych projektów demonstracyjnych przygotowano jasny plan pracy, obejmujący identyfikację kluczowych interesariuszy, konsultacje, kroki w opracowaniu projektu, harmonogram, podział zadań i odpowiedzialności.

  Wyniki warsztatu będą wykorzystane do potwierdzenia zaproponowanych projektów, które będą wspierane przez pomoc START we współpracy z odpowiednimi promotorami/projektodawcami.

  Dolnośląska Dolina Wodorowa skupiała się w tej pracy głównie nad projektem / stosem projektów – roboczo nazwanych H2Hubs.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich instytucji w jak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Powiat Wałbrzyski, Gmina Boguszów – Gorce, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice oraz Jaworzyna Śląska, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Dolnośląska Dolina Wodorowa, oraz Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej.

  2023-07-27 at 18.07.38

  Warsztaty prowadzone w ramach projektu przy współudziale ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Energii i Wodoru Wklaster ukierunkowane są na skuteczne i wspólne działania w celu tworzenia zmiany.

  Redakcja