• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Doliny wodorowe w Polsce

  Doliny Wodorowe to specjalne obszary obejmujące regiony w Polsce, gdzie będą realizowane projekty obejmujące zastosowanie wodoru w różnych obszarach. Projekt Polskiej Strategii Wodorowej zakłada powstanie co najmniej pięciu Dolin Wodorowych. W założeniu każda z nich ma stanowić regionalne centrum badań, doskonalenia oraz edukacji. Zaawansowane prace trwają nad powołaniem pięciu Dolin: Śląskiej, Dolnośląskiej, Podkarpackiej, Wielkopolskiej i Mazowieckiej, która ma być jednocześnie jednostką centralną. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uczestniczy w procesie tworzenia Dolin Wodorowych.

  Śląska Dolina Wodorowa

  Organizacja Śląskiej Doliny Wodorowej ma się odbywać w formule stowarzyszenia pod taką nazwą, z udziałem śląskich firm i środowisk akademickich. Spotkanie poświęcone Śląskiej Dolinie Wodorowej odbyło się w 10 sierpnia 2021 roku w Międzynarodowym Dniu Wodoru z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Powstanie doliny ma umożliwić wykorzystanie potencjału regionu w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii. Wodór jako źródło czystej energii może być wykorzystywany przy zasilaniu zakładów przemysłowych, które konsumują duże jej ilości.

  Więcej informacji:

  https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8232164,slask-biznes-motoryzacja-karolczak-oze-drony.html

  https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Slask-dolina-wodorowa-10710.html

  SDW.jpg

  Dolnośląska Dolina Wodorowa

  Dolina powstała na mocy listu intencyjnego podpisanego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Inicjatorami powołania doliny jest 25 podmiotów, w tym: KGHM Polska Miedź S.A. – jedna ze strategicznych spółek Skarbu Państwa, mająca główną siedzibę na Dolnym Śląsku; Grupa Azoty S.A. – największy producent wodoru w Polsce; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski oraz Toyota Manufacturing Motor Poland. Koordynatorem ogólnopolskiego programu tworzenia dolin wodorowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pośród kluczowych celów powołania drugiej doliny wodorowej w Polsce jest integracja podmiotów z różnych sektorów, wokół których powstanie sieć powiązań gospodarczych z dostawcami, podwykonawcami i kooperantami. Należą do nich: uczelnie; instytuty badawcze; start-upy; klastry; firmy wdrożeniowe; jednostki samorządu terytorialnego; duże spółki Skarbu Państwa.

  https://www.gov.pl/web/premier/premier-dolnoslaska-dolina-wodorowa-przyczyni-sie-do-rozwoju-naszej-gospodarki

  Wielkopolska Dolina Wodorowa

  Deklaracja o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej została podpisana 5 lipca 2021 roku. Sygnatariuszami deklaracji o woli powołania wielkopolskiej doliny wodorowej są przedstawiciele województwa wielkopolskiego na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławskim, członkiem zarządu województwa oraz przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Swój podpis złożyli także prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, jak również przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród sygnatariuszy nie zabrakło środowiska biznesu: Solaris Bus & Coach, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

  Wielkopolska planuje m.in. produkcję zeroemisyjnego zielonego wodoru. Sygnatariusze liczą także na wykorzystanie potencjału regionu w dążeniu do aktywnego włączenia się z rodzimymi rozwiązaniami technologicznymi w światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze. Wzmocni też pozycję konkurencyjną Wielkopolski.

  Więcej informacji:

  https://www.transport-publiczny.pl/mobile/wielkopolska-chce-powolac-doline-wodorowa-solaris-sygnatariuszem-69623.html

  https://h2wielkopolska.pl/

  https://www.youtube.com/watch?v=eCJjIwBdxDk

  Pomorska Dolina Wodorowa

  Dolina ma na celu budowę ekosystemu wodorowego w województwie pomorskim. Wśród pierwszych celów do realizacji znajdują się: projekty związane z komunikacją lądową – autobusy i pociągi zasilane wodorem oraz komunikacją morską, czyli statki na wodór w połączeniach typu „short sea” – tu połączenia portów Trójmiasta z Helem. Ważnym aspektem jest także promocja i edukacja wodorowa skierowana do młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. Twórcom doliny zależy na budowaniu świadomości wodorowej wśród mieszkańców województwa, a także stworzy bazę do budowy łańcucha wartości dodanej dla pomorskich przedsiębiorców mogących się włączyć w projekty wodorowe realizowane na Pomorzu. Koordynatorem projektu Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

  Deklaracja o powołaniu doliny została podpisana już w 2019 roku, a jej sygnatariuszami są: Województwo Pomorskie, Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, Gmina Miasta Gdyni, PKP Energetyka S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne (ISP1), Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3), Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot. Partnerem doliny jest również LOTOS.

  Więcej informacji:

  http://pomorskiednienergii.pl/pomorska-dolina-wodorowa/

  Mazowiecka Dolina Wodorowa

  PKN Orlen stanie na czele partnerstwa 16 różnych doświadczonych podmiotów, które razem dążą do dalszego rozwijania technologii wodorowej. Mazowiecka Dolina Wodorowa to obszar odpowiadający regionom administracyjnym, na którym realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem wodoru w różnych obszarach gospodarki. Jej działalność będzie opierać się na czterech filarach. Za główny uznaje się budowę łańcucha wartości poprzez m.in. realizację projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

  Zadaniem lidera będzie opracowanie celów i strategii działania oraz organizacja Doliny. Wybór lidera nie jest przypadkowy. Spółka ma znaczne sukcesy na polu wdrażania technologii wodorowej, jak również imponujące długoterminowe plany badawczo-inwestycyjne. Jak podkreśla prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, do 2050 roku koncern planuje osiągnąć całkowitą neutralność emisyjną. Firma angażuje się także w projekty zagraniczne takie jak międzynarodowy program Hydrogen Eagle, dzięki któremu ma szansę stać się wiodącym producentem wodoru w Europie Środkowej.

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKN-Orlen-z-innymi-podmiotami-bedzie-tworzyl-Mazowiecka-Doline-Wodorowa-8185810.html

  Podkarpacka Dolina Wodorowa

  Pierwsza dolina wodorowa w Polsce powołana w 18 maja 2021 r. w Jasionce. Podkarpacka Dolina Wodorowa pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa i regionu w zakresie nowoczesnych technologii – w planach jest stworzenie miejsca, gdzie będzie produkować ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe. W przyszłości Podkarpacie planuje skorzystać ze swojego know-how z Doliny Lotniczej i rozpocząć pracę nad wodorem jako paliwem do napędzania samolotów. Dlatego wśród sygnatariuszy listu znaleźli się: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Rzeszowa, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, Ceramika CERE, Polenergia S.A., Polenergia Elektrociepłownia ML System S.A., Fibrain Sp. z o.o., władze Doliny Lotniczej, Autosan Sp. z o.o. oraz burmistrz Sanoka.

  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej umożliwia: ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE; wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym; wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

  Więcej informacji:

  https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/na-podkarpaciu-powstanie-dolina-wodorowa/

  https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8274-pierwsza-dolina-wodorowa-powstanie-w-rzeszowie

  Redakcja