• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru

  W dniu 30 stycznia 2023 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przegłosował uchwałę w sprawie powołania Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru, podmiotu integrującego środowisko biznesowe, naukowe oraz otoczenie biznesu w zakresie wspierania i rozwijania technologii wodorowych w Małopolsce.

  Działanie to, wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom związanym z kryzysem energetycznym i realizacją celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie.

  Zadaniem Centrum, jako instytucji interdyscyplinarnej, będzie animowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu oraz zagwarantowanie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom. Jego powołanie przyczyni się jednocześnie do realizacji w Małopolsce założeń Polskiej Strategii Wodorowej oraz umożliwi mocniejsze zaistnienie regionu na arenie międzynarodowej jako partnera projektów B+R dotyczących technologii wodorowych.

  Wśród innych obszarów aktywności Centrum znajdzie się m.in. promocja i edukacja z zakresu przechowywania i transportu wodoru oraz różnych sposobów jego wykorzystania.

  Redakcja