• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Pomorska Dolina Wodorowa

  1 października 2019 roku, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, odbyła się konferencja dotycząca rozwoju technologii wodorowych. Podczas drugiej edycji konferencji, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, poruszono niezwykle istotne oraz nowe tematy związane z przygotowaniem ram legislacyjnym niezbędnych do realizacji projektów wodorowych, doświadczeń innych krajów, oraz finansowaniem takich projektów.

  Kwestiami, którym poświęcono uwagę były także tematy techniczne, związane z magazynowaniem wodoru, bezpieczeństwem infrastruktury przesyłowej oraz ich praktycznymi zastosowaniami.

  Najważniejszym punktem konferencji było podpisanie deklaracji o powołaniu Pomorskiej Doliny Wodorowej, mającej stworzyć warunki do realizacji konkretnych celów związanych z zastosowaniem ogniw wodorowych w transporcie.

  Doliny wodorowe, to ekostystemy pozwalające zbudować łańcuch wartości związany z gospodarką wodorową: od produkcji, przez transport, magazynowanie i wykorzystanie w transporcie i przemyśle

  _

  Pomorska Dolina Wodorowa, ma być przykładem efektywnego wdrożenia wodoru do gospodarki. Wykorzystanie potencjału wytwórczego wodoru Grupy LOTOS, nowoczesne pojazdy wodorowe i stacje tankowania pojazdów osobowych oraz autobusów, mają stworzyć zeroemisyjny ekosystem gospodarczy regionu. Dodatkowo częścią tego projektu ma być budowa floty turystycznej, funkcjonująca na trasie Trójmiasto-Hel.

  Sygnatariuszami deklaracji powołania tej inicjatywy byli:

  1. Województwo Pomorskie
  2. Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
  3. Gmina Miasta Gdynia
  4. PKP Energetyka S.A.
  5. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  6. Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne (ISP1),
  7. Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3),
  8. Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot.

  Program Pomorskiej Doliny Wodorowej ogłoszony został przez Klaster Technologii Wodorowych, a głównym inicjatorem powołania Klastra była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, przy aktywnym wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego.

  Powołując tę inicjatywę, strony porozumienia brały pod uwagę fakt, iż, istotnym elementem polityki rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego realizowanej wraz z kluczowymi partnerami jest inspirowanie i aktywizowanie przedsięwzięć wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

  Nadrzędnym celem jest rozwój nowych technologii w oparciu o endogenne zasoby i atuty regionu. Mając na uwadze, to iż rozwój alternatywnych źródeł oraz magazynów energii, poprzez wykorzystanie technologii wodorowych, wpisuje się w zakres Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z obszaru „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie”, a także z obszaru „Technologie offshore i portowo-logistyczne”.

  Należy podkreślić, że Klaster Technologii Wodorowych wystąpił z inicjatywą budowy Pomorskiej Doliny Wodorowej, umożliwiającej wykorzystanie potencjału w zakresie produkcji paliw wodorowych oraz zapewnienia ich wykorzystania - w szczególności w sektorze transportu.

  Samorządy jak i podmioty gospodarcze mając na względzie zadania związane z wdrożeniem europejskich wytycznych dotyczących możliwości i zasad stosowania paliw alternatywnych, dostrzegają konieczność proaktywnej postawy i podejmowania zdecydowanych działań stanowiących odpowiedź na wyzwania wynikające z pogłębiających się zmian klimatycznych, które niosą za sobą szereg konsekwencji gospodarczych.

  W związku z tym obserwowane jest coraz większe zainteresowanie Klastrem Technologii Wodorowych oraz Pomorską Doliną Wodorową, a także konferencjami i spotkaniami sieciującymi podmioty, które posiadają potencjał w realizacji zadań związanych z transformacją energetyczną, zintensyfikowaną w ostatnich miesiącach ze względu na sytuację geopolityczną - w szczególności nakierowaną na wykorzystanie wodoru jako nośnika energii.

  Należy zatem zwrócić uwagę na działania Klastra Technologii Wodorowych, trwające już od 2017 roku. W tym okresie dołączyły do niego kolejne miasta i spółki transportowe Pomorza, zaczęły budować swoje koncepcje zeroemisyjnego transportu.

  Wodór to posiadające wiele zalet źródło energii. To przede wszystkim nowy kierunek i ewolucja polskiej energetyki oraz rynku paliw, który z konieczności i rozsądku nabiera tempa. Pomorze ma szansę, także przez inne projekty oraz rozwój OZE, szczególnie w strefie off-shore, stać się krajowym liderem w produkcji zielonej energii elektrycznej oraz zeroemisyjnego wodoru”

  powiedział Marszałek woj. Pomorskiego, Mieczysław Struk

  Od 2022 roku Pomorska Dolina Wodorowa widnieje na europejskiej mapie Dolin Wodorowych, działających w Ramach inicjatywy H2 Valleys S3 Partnership.

  W oparciu o tworzoną w Regionie Strategię Dekarbonizacji oraz dynamicznie rozwijające się technologie wodorowe, rok 2023 ma stanowić kamień milowy w rozwoju tej inicjatywy.

  Redakcja