• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • III Kongres 3W - Idea 3W

  Podczas III Kongresu 3W, zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, prezes Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła znaczenie projektu „Idea 3W: woda-wodór-węgiel” w transformacji gospodarki. Projekt, trwający od 2021 roku, wspiera innowacje w przemyśle, energetyce i medycynie.

  Trwający w dniach 27-28 listopada 2023 r. III Kongres 3W zgromadził ponad 1200 uczestników, którzy uczestniczyli w wielku dyskusjach na temat wykorzystania potencjału wody, wodoru i węgla oraz zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

  Projekt BGK angażuje społeczeństwo, biznes, naukę i administrację, dążąc do zrównoważonego rozwoju. Podkreślano także potrzebę współpracy i dostosowania regulacji prawnych do nowoczesnych technologii, szczególnie w obszarze wodoru. Inicjatywa BGK to odpowiedź na wyzwania XXI wieku, takie jak transformacja energetyczna i bezpieczeństwo dostępu do wody pitnej.

  Kongres 3W to, jak twierdzą organizatorzy, największe w Polsce i tej części Europy spotkanie ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.

  Redakcja