• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Zielony Wodór - rewolucja, czy przejściowa moda?

  Webinar EY zorganizowany dla członków Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

  Czy rzeczywiście obserwujemy przyspieszenie rozwoju technologii wodorowych?

  Jakie jest otoczenie prawne rozwiązań wodorowych?

  Czy zielony wodór jest znaczącym elementem procesu dekarbonizacji?

  Czy możemy już rozmawiać o pełnym łańcuchu wartości technologii wodorowych – czyli wytwarzaniu, przesyle, magazynowaniu oraz wykorzystaniu końcowym?


  Te i kilka innych aspektów było omawiane podczas webinarium dla członków Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, które odbyło się 27 czerwca.

  Głównym celem wydarzenia było rozpowszechnianie wiedzy o zmianach w otoczeniu regulacyjnym dla wodoru oraz powstającym rynku i technologiach wśród członków Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

  Jednym z celów Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest przyczynienie się do wzrostu świadomości nt. szans i wyzwań wynikających z oczekiwanego rozwoju rynku zielonego wodoru.

  Dążymy do stymulowania inwestycji zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, w technologie wodorowe. Wierzymy, że wspólnymi wysiłkami i współpracą możemy przyspieszyć rozwój branży wodorowej, co przyniesie korzyści zarówno gospodarce, jak i środowisku.

  Dolnośląska Dolina Wodorowa

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w naszych przyszłych wydarzeniach, takich jak webinaria i warsztaty, które będą służyć jako platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. Razem możemy wspólnie budować przyszłość technologii wodorowych i przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

  Jesteśmy bardzo wdzięczni EY Polska za merytoryczne przygotowanie webinaru

  Materiał otrzymany od :

  Dolnośląska Dolina Wodorowa

  Ul. Szczytnicka 11

  50-382 Wrocław

  www.dolinah2.pl

  Redakcja