• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • W Zabrzu powstanie instalacja do produkcji niebieskiego wodoru

  Najczęściej występujący pierwiastek chemiczny we wszechświecie dorobił się ostatnio miana paliwa przyszłości. Zauważono to także na Górnym Śląsku, a dokładniej w Zabrzu, w którym ma powstać nowoczesna i przystępna kosztowo instalacja produkcji wodoru.

  Przedstawiciele PGNiG podpisali w ramach projektu „Blue H2” listy intencyjne z przedstawicielami trzech śląskich przedsiębiorstw. Dzięki tym współpracom możliwe ma być zastosowanie instalacji produkcji niebieskiego wodoru m.in. w hutniczych procesach technologicznych. Instalacja do produkcji tego paliwa przyszłości ma być technicznie gotowa do działania już w 2023 r.

  Listy intencyjne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem podpisały trzy firmy ze Śląska: Ecoglass, Huta Pokój oraz Messer Polska. W ramach projektu „Blue H2”, w Zabrzu ma powstać instalacja produkcyjna, będąca kontynuacją prac po etapie badawczym.

  h2_2

  Bezpieczeństwo energetyczne naszych odbiorców to z jednej strony zagwarantowanie im ciągłości dostaw gazu, z drugiej – inwestycje w paliwa alternatywne. Koncentrując się na tym, co tu i teraz, nie zapominamy o przyszłości. Badania i rozwój stanowią ważny element długofalowej strategii PGNiG, wpisujący się w ideę budowania koncernu multienergetycznego. Dlatego nawiązujemy kolejne strategiczne partnerstwa i tworzymy realne warunki dla rozwoju krajowej energetyki opartej na nisko i zero emisyjnych gazach takich jak niebieski czy zielony wodór

  powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

  Projekt obejmuje budowę w Zabrzu pilotażowej instalacji produkcyjnej, wytwarzającej niebieski wodór, pozyskiwany metodą reformingu, który z kolei wykorzystywany ma być przez partnerów w procesach produkcyjnych. Z PGNiG w tym projekcie współpracuje także Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

  – Rozwój technologii wodorowych jest obecnie jednym z naszych najważniejszych obszarów działania i angażujemy się w wiele inicjatyw podejmowanych w tym obszarze tematycznym na terenie całego kraju. Pracownicy Instytutu dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w przedsięwzięciach związanych z wytwarzaniem, konwersją i wykorzystaniem gazów wodoronośnych, dlatego będziemy z pewnością solidnym partnerem dla krajowego giganta gazowego, jakim jest PGNiG. W naszej ocenie transformacja energetyczna kraju musi być ściśle powiązana z rozwojem bez- i niskoemisyjnych technologii wodorowych, najkorzystniej na podstawie krajową myśl naukową i opracowywane przez polskich inżynierów rozwiązania techniczne – mówił Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

  Instalacja ma być oparta na trzech węzłach. Pierwszy to Parowy Reforming Gazu Ziemnego, kolejny to wychwyt dwutlenku węgla, co sprawia, że produkcja ma być przyjazna ekologicznie. Trzeci to oczyszczanie wodoru. Zakładane w projekcie rozwiązania technologiczne mają być nowoczesne i przystępne cenowo. Wykorzystanie gazu ziemnego w produkcji obniża jej koszt. Ma też sprzyjać wdrażaniu technologii wodorowych w lokalizacjach znajdujących się na terenie całego kraju.

  Zabrze tym samym czerpie z dobrych europejskich wzorców, bo wiele wskazuje na to, technologie wodorowe mają być istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. W opublikowanej już w 2020 r. Strategii wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy wyraźnie widzimy, że wodór ma zrewolucjonizować unijną energetykę i umożliwić pełniejsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

  Źródło: PGNiG

  Redakcja