• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Wodór ogrzeje mieszkania na Śląsku

  W Środzie Śląskiej powstanie pierwsze osiedle w kraju, którego mieszkania będą ogrzewane technologią wodorową, o całkowitej redukcji emisji. Budowa 1,8 tysiąca mieszkań zaplanowana została na 2024 rok. Autorami projektu są dwie firmy: SES Hydrogen S.A. oraz Polskie Domy Drewniane.

  Na wstępie warto przypomnieć, że 8 lipca 2020 roku Komisja Europejska opublikowała „Strategię wodorową dla neutralnej klimatycznie Europy”, której najważniejszym celem jest rozpowszechnienie zielonego wodoru tak, aby do 2050 roku był zupełnie zeroemisyjnym, a także ogólnodostępnym źródłem energii w Unii Europejskiej. Rok później, 2 listopada 2021 roku Rada Ministrów uchwaliła „Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”, która z kolei jest kluczowym dokumentem określającym główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w kraju, a także kierunki działań potrzebnych do jej osiągnięcia. Polska jest jednym z naczelnych producentów wodoru na świecie, jednak nie jest on zupełnie bezemisyjny, a do takiego należy dążyć.

  Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że jako społeczeństwo, zarówno w rozumieniu krajowym, jak i globalnym musimy poszukiwać alternatywnych, a przede wszystkim zeroemisyjnych rozwiązań, które umożliwią realną dekarbonizację wszystkich sektorów gospodarki, w tym tych najtrudniejszych – przemysłu ciężkiego i energetyki cieplnej. Wodór nie bez powodu jest nazywany paliwem przyszłości i określany przez nowe strategie klimatyczne, w tym niedawno przyjętą Polską Strategię Wodorową, jako kluczowe narzędzie transformacji energetycznej państw członkowskich Unii Europejskiej. To właśnie Polska Strategia Wodorowa podkreśla konieczność modernizacji już istniejących zakładów energetyki cieplnej oraz wdrożenia zeroemisyjnych urządzeń grzewczych do ocieplania polskiego budownictwa – powiedział w rozmowie z „Teraz Środowisko”

  Mateusz Sołtysiak, partner zarządzający w SES Hydrogen S.A.

  Tak oto powstał projekt osiedla ponad tysiąca mieszkań w Środzie Śląskiej, które będą ogrzewane zielonym wodorem, czyli zupełnie bezemisyjnym. Autorzy projektu, firmy SES Hydrogen S.A. oraz Polskie Domy Drewniane, zapowiadają, że budynki będą ogrzewane przy pomocy kotła wodorowego produkującego energię cieplną, spalając wodór w czystym tlenie. Głównym paliwem, które zasili kocioł będzie wodór wytwarzany w procesie elektrolizy pozyskującej energię z jej odnawialnych źródeł.

  Przedsięwzięcie jest dopiero na etapie prac wstępnych, budowę zaplanowano na drugą połowę 2024 roku, dlatego póki co nie są znane koszty inwestycji oraz czy taka technologia będzie opłacalna w przyszłości.

  Na chwilę obecną nie możemy wskazać konkretnych kosztów, zarówno dla samej realizacji inwestycji, jak i tych późniejszych, dla jej użytkowników. Sytuacja jest dynamiczna i tak naprawdę na jej rozwój będzie wpływać wiele czynników zewnętrznych, takich jak choćby sytuacja na rynku paliw i energii w Polsce i Europie

  Mateusz Sołtysiak, partner zarządzający w SES Hydrogen S.A.

  Innowacyjny projekt mieszkań ogrzewanych energią całkowicie przyjazną środowisku sfinansowany zostanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Nowa Energia.

  domki h2
  Redakcja