• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Agenda konferencji w trakcie Wirtualnych Targów Wodorowych

  CEST – Czas Środkowoeuropejski Letni
  1ok

  9:00 – 9:30 – Powitania i otwarcie Wirtualnych Targów Wodorowych

  Moderator:

  Grzegorz Gałczyński – PAIH

  Uczestnicy:

  Krzysztof Drynda – Prezes PAIH

  MPiT (TBC)

  MK (TBC)

  9:30 – 10:45 – Wodór paliwem na drodze do dekarbonizacji - Programy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

  Moderator:

  Maciej Mazur – PSPA

  Uczestnicy:

  Grzegorz Pawelec – Hydrogen Europe

  Grzegorz Jóźwiak – PKN Orlen

  10:50 – 12:05 – Wodór jako paliwo przyszłości w Otwartej Gospodarce Wodorowej – Zastosowanie H2 w przemyśle, transporcie i gospodarce

  Moderator:

  Dariusz Pachniewski – Hynfra

  Uczestnicy:

  Tomasz Bęben – SDCM

  Adam Musiał – Izba Kolei

  Krzysztof Sitarski – Węglokoks S.A.

  AutoSan (TBC)

  12:10 – 13:25 – Czy tylko elektrolizery? - Technologie wytwarzanie wodoru teraz i w przyszłości

  Moderator:

  Jakub Kupecki – Instytut Energetyki

  Uczestnicy:

  Jakub Lubiński – PKN Orlen

  Mikołaj Kołodziejczak – Prezes Polskiej Grupy Wodorowej

  13:30 – 14: 45 – Regulacje i bezpieczeństwo – Wyzwania techniczne i prawne gospodarki wodorowej

  Moderator:

  Paweł Piotrowicz – TUV SUD, Hydrogen Poland

  Uczestnicy:

  Alicja Pawłowska – Piorun – IOŚ

  Aleksandra Tracz-Gburzyńska – SES Hydrogen

  Beata Superson-Polowiec – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j.

  Szymon Byliński – MKiŚ

  PGNiG – (TBC)

  14:45 – 15:00 – Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia Wirtualnych Targów Wodorowych

  Grzegorz Gałczyński – PAIH

  2ok

  9:00 – 9:10 – Przywitanie i otwarcie II dnia Wirtualnych Targów Wodorowych

  Moderator:

  Grzegorz Gałczyński – PAIH

  9:10 – 10:25 – Moving H2 - Przechowywanie i logistyka wodoru

  Moderator:

  Uczestnicy:

  Tomoho Umeda – Prezes Hynfra

  Stanisław Rokicki/Maciej Molski – Polski Bazalt S.A.

  Tomasz Bogucki – Hydrogen First

  10:30 – 11:45 – Hydrogen R&D - Kierunki badań technologii wodorowych

  Moderator:

  Michał Grabia – Instytut Łukasiewicza (TBC)

  Uczestnicy:

  Tomasz Dominiak – Zespół Doradców Gospodarczych TOR

  Paweł Poneta – TAURON

  11:50 – 13:05 – Praca w przemyśle przyszłości - Zasoby ludzkie 4.0

  Moderator:

  Anna Szóstakiewicz – Instytut Maszyn Przepływowych, Fundacja KEZO

  Uczestnicy:

  Mariola Żmudzińska – KAPE

  Ziemowit Socha – IBE

  Krzysztof Świerk – Polska Izba Motoryzacji (PIM)

  Henryk Michalik – Rada Sektorowa ds. Kompetencji w Motoryzacji (TBC)

  Przemysław Muller – Grupa V8

  13:10 – 14:45 – Finansowanie gospodarki wodorowej – Kraje, Samorządy i Firmy

  Moderator:

  Szymon Płoński - ARP

  Uczestnicy:

  Cezariusz Lesisz/Paweł Kolczyński – ARP (TBC)

  Krzysztof Senger – BGK (TBC)

  BOŚ

  NFOŚ

  MF

  Jorgo Chatzimarkakis – Hydrogen Europe (TBC)

  14:45 – 15:00 – Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia Wirtualnych Targów Wodorowych

  Grzegorz Gałczyński – PAIH