• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który swoim zakresem ma wdrożyć podstawowe pojęć do prawodawstwa w zakresie gospodarki wodorowej.

  Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365500.

  Konsultacje ministerialne trwają do 11 listopada 2022 r.

  Redakcja