• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Stowarzyszenie „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA”

  Stowarzyszenie „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA”

  Stowarzyszenie „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA”

  ul. Sikorskiego 2/8

  53-659 Wrocław

  Budynek CUPRUM NOVUM, pokój 310

  KRS: 0000972699

  NIP: 8971906262

  kontakt@dolinah2.pl

  https://dolinah2.pl/

  Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego oraz województw sąsiadujących z tym województwem.

  Zarząd Stowarzyszenia:

  Prezes Zarządu – Sławomir SOBKIEWICZ

  Członek Zarządu - Grzegorz GÓRSKI

  Członek Zarządu - Dr inż. Andrzej WĘGRZYN

  Członek Zarządu - Radosław ŻYDOK

  Redakcja