• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Regulacje prawne
  Opinie i uwagi do nowej inicjatywy - mapy drogowej dla dolin wodorowych
  Komisja Europejska do 16 sierpnia 2023 r. zbiera opinie i uwagi do nowej inicjatywy pt. "Zwiększanie potencjału energetycznego UE dzięki dolinom (więcej...)
  24.07.2023
  Definicja doliny wodorowej
  „Dolina wodorowa" to obszar geograficzny - miasto, region, wyspa lub klaster przemysłowy, w którym kilka zastosowań wodoru łączy się w zintegrowany ekosystem wodorowy zużywający znaczne ilości (więcej...)
  21.03.2022
  Rząd szykuje regulacje dotyczące wymagań technicznych dla stacji wodoru
  Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 1 lutego 2022 r. skierował do konsultacji publicznych projekt (więcej...)
  18.03.2022
  strona 1 z 1