• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Wniosek Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

  Wniosek Dolnośląskiej Doliny Wodorowej w ramach edukacji ekologicznej, złożony w grudniu 2022 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został pozytywnie oceniony zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

  Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Dolina będzie mogła rozpocząć działania w ramach projektu. Będą to działania dla członków stowarzyszenia - tak, aby wyższa oraz średnia kadra menadżerska miała wysokiej jakości podstawy merytoryczne dotyczące wiedzy z zakresu wodoru.

  Redakcja